6.600.000 
6.300.000 

Nồi nấu phở điện rời

Nồi phở đôi 20-50 lít điện rời

7.500.000 
5.800.000 

Nồi nấu phở

Nồi phở đôi 20-50 lít

5.400.000 
5.200.000 

Nồi nấu phở điện rời

Nồi nấu phở 80 lít điện rời

5.500.000 

Nồi nấu phở

Nồi nấu phở 80 lít

4.500.000 
5.050.000 

Nồi nấu phở

Nồi nấu phở 70 lít

4.100.000 
4.450.000 

Nồi nấu phở điện rời

Nồi nấu phở 60 lít điện rời

4.700.000 

Nồi nấu phở

Nồi nấu phở 60 lít

3.700.000 
4.050.000 

Nồi nấu phở điện rời

Nồi nấu phở 50 lít điện rời

4.300.000 

Nồi nấu phở

Nồi nấu phở 50 lít

3.400.000 
3.100.000 

Nồi nấu phở điện rời

Nồi nấu phở 30 lít điện rời

3.500.000 

Nồi nấu phở

Nồi nấu phở 30 lít

2.500.000 
2.400.000 

Nồi nấu phở điện rời

Nồi nấu phở 20 lít điện rời

3.100.000 

Nồi nấu phở

Nồi nấu phở 20 lít

2.100.000 
7.200.000 

Nồi nấu phở

Nồi nấu phở 150 lít

6.200.000 

Nồi nấu phở điện rời

Nồi nấu phở 100 lít điện rời

5.900.000 

Nồi nấu phở

Nồi nấu phở 100 lít

4.900.000 

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi nấu cháo điện 70 lít

6.700.000 
6.500.000 
6.050.000 

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi nấu cháo điện 50 lít

5.600.000 

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi nấu cháo điện 40 lít

4.900.000 
4.700.000 

Nồi Nấu Cháo Điện

Nồi nấu cháo điện 30 lít

4.300.000 
14.850.000 
13.250.000 
11.900.000 
9.670.000 
8.550.000 
7.350.000 
14.730.000 
11.200.000 
12.950.000 
9.250.000 
9.930.000 
8.990.000 
9.250.000 
8.050.000 
7.590.000 
6.750.000 
7.150.000 
Giảm giá!
6.150.000 

Inox Dân Dụng

Kệ inox 4 tầng phẳng

4.700.000 
Giảm giá!

Inox Dân Dụng

Kệ inox 4 tầng

2.800.000 
2.050.000 
920.000 

Giường bệnh nhân

Giường y tế inox thường

2.100.000 
2.800.000 

Giường bệnh nhân

Giường y tế inox 1m2

2.900.000 
Giảm giá!
2.150.000 

Giường bệnh nhân

Giường inox có nan can

2.300.000 

Giường bệnh nhân

Giường inox 304 nâng đầu

3.500.000 
120.000 
150.000 
170.000 
360.000 
360.000 
125.000 
110.000 

Bàn ghế cafe

Ghế gấp tay gỗ

205.000 

Ghế inox

Ghế đẩu inox

128.000 
210.000 
3.800.000 

Chậu rửa inox

Chậu rửa inox 2 hố

4.800.000 

Chậu rửa inox

Chậu rửa inox 1 hố

2.900.000 
1.480.000 
1.280.000 
1.750.000 
1.200.000 
Giảm giá!
6.520.000